• تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر - خ صبای جنوبی – خیابان برادران مظفر
  • تلفن تماس :9-66465355 -021
معرفی واحد های پاراکلینیک:

آزمایشگاه:
 

نام مسئول آزمایشگاه : خانم دکتر مژگان نصيري
  نام مسئول فنی آزمایشگاه: خانم دکتر مژگان نصيري

همكاران پزشك  آزمایشگاه دكتر آرمان مركباتي  ,  دكتر كيومرث احمدي                                                                                                                               

سوپر وايزر آزمايشگاه: آقای سعیدرضا علمی
نام مسئول بانک خون: خانم معصومه سعیدیان


معرفی  پرسنل آزمایشگاه :

کارشناسان آزمایشگاه(صبح کار) :
خانم رویا ذوالفقاری-خانم مریم حق پناه-خانم پرژک رحمتی
خانم بهاره نی
کو منظور- خانم معصومه سعیدیان- خانم پریسا حسن زاده

 کارشناسان آزمایشگاه(شب کار):

  آقای غلامرضا سعیدی- آقای رضا نوابی- آقای عسگر عبداللهی
 آقای محمد احسان تاوپور- آقای حسین مرتضوی- آقای سعید جهانگیری


  منشی :
خانم اکرم رجبی- خانم فریده سعادتی-خانم شکیبا سلطانی فر
خانم زهرا قاسمی نژاد- خانم آنوش نورانی(عصرکار
)

این واحد شامل قسمت های زیر می باشد :
  پذیرش- اتاق آزمایش-سالن انتظار بیماران

پاتولوژی:

نام مسئول علمی پاتولوژی :
خانم دکتر مژگان نصیری -جناب آقای دکتر آرمان مرکباتی -جناب آقاي دكتر عبدالمجيد زارعي
       
  نام مسئول فنی پاتولوژی:
خانم دکتر مژگان نصیری

نام مسئول بخش پاتولوژی:
خانم دکتر مژگان نصیری

معرفی  پرسنل پاتولوژی :

تکنسین پاتولوژی(صبح کار):
خانم پري فيضي

تکنسین پاتولوژی(عصرکار):
آقای الیاس قریشی- آقای همایون چهری

منشی:
خانم ویولت جوادیان- ناهید اتابکی(صبح کار)
آقای ذبیح اله مشفق(عصرکار

داروخانه:

نام مدیریت داروخانه:آقای دکتر غلامحسین نیک نژاد
نام مسئول فنی داروخانه: خانم دکتر مینا برادری
 
معرفی  پرسنل داروخانه :

نام نسخه پیچ داروخانه:
آقای محسن آراسته- آقای فرهاد محمدی

  نام کمک نسخه پیچ:
آقای حسین سلیمانی

نام مسئول خرید دارو:
آقای علیرضا سلیمانی

:رادیولوژی

  نام مسئول فنی رادیولوژی: آقای دکتر عباس هنربخش
نام مسئول فیزیک رادیولوژی: آقای ستار سعیدی

:معرفی  پرسنل رادیولوژی

نام کارشناسان رادیولوژی:
آقای اسماعیل قلیانی

:نام تکنسین رادیولوژی
آقای باقر نصراله زاده- آقای حمید حسین پور-آقای امیر تاجیک
آقای یوسف طریقی- آقای کیخسرو آبیاری- نبی اله زهری-


:منشی
خانم باهره طاهری

:سی تی اسکن

نام مسئول فنی سی تی اسکن: آقای دکتر مرتضی صانعی

:معرفی  پرسنل سی تی اسکن

نام کارشناسان سی تی اسکن:
آقای غلامرضا خاموشی-آقای پیمان شادیان پور- آقای احمد آقازاده
آقای میثم شهبازی

نام کاردان سی تی اسکن:
آقای اصغر درخشان
 
منشی:
خانم ثریا رفعت پناه

فیزیوتراپی:

نام مسئول فنی فیزیوتراپی:  فیزیوتراپیست محمدرضا برزگر

:معرفی  پرسنل فیزیوتراپی
 
فیزیوتراپیست محسن صفار
فیزیوتراپیست محمدرضا برزگر
 
:مسئول روابط عمومی
 
خانم شبنم كبيري
 تلفن مستقيم : 66482120
 تلفن : 66465355  داخلی 314
 
سونوگرافی:

نام مسئول فنی سونوگرافی: آقای دکتر عباس هنربخش

نام پزشکان سونوگرافی:
آقای دکتر بهزاد تن قطاری
خانم دکتر الینا نیکوکار
آقای دکتر عباس هنربخش

منشی:
خانم لیلا جاهد فعال
خانم ناهید سیفی

آنژیوگرافی:

نام مسئول فنی آنژیوگرافی: آقای دکتر شکرالله امیدی
نام سرپرستار آنژیوگرافی: آقای فریبرز مخیر

معرفی  پرسنل آنژیوگرافی:

پرستار:
خانم اعظم اصلانی- آقای مهدی ابراهیم زاده- آقای فخرالدین نصیرزاده

تکنسین:
آقای خسرو تهرانی

کمک بهیار:
خانم فاطمه فلاح

منشی:
خانم لیلا لشکری-خانم آیلار اصلانیabout

ساعت فعالیت اورژانس

7 روز هفته و 24 ساعته

گزارش دهي خطاهاي درماني

ثبت اطلاعات

تلفن تماس :

021 -66465355 - 9