اطلاعات تماس بیمارستان مدائن


آدرس پستی بیمارستان و شماره تماس :
تهران خیابان انقلاب –نرسیده به چهار راه ولی عصر -( خيابان صبای جنوبی سابق) – خیابان برادران مظفر جنوبي نبش محتشم
تلفن تماس :9-66465355 -021  و 9-66405705 -021
کد پستی :1315853635
دورنما :66410121

تماس با ما :


  • * اجباری